Joepie! Verandering!

Socrates: “het gaat bij veranderingen niet zozeer om de veranderingen zelf, als wel om de manier waarop we hiermee omgaan”

 

De mens is van nature geneigd patronen te scheppen en deze te volgen.

Wanneer je succes sorteert met een bepaalde aanpak, ga je deze aanpak als vanzelf herhalen. Dit leidt in de beginfase dan ook meestal tot herhaling van het succes.

Maar wanneer omstandigheden veranderen, is het goed ook je aanpak te herzien. Dit gaat jammer genoeg niet zo vanzelf.

 

Patronen om te overleven

Een ingesleten patroon dat al tijden standhoudt is moeilijk af te leren of te veranderen.

Om de wereld om ons heen te begrijpen en voor het gevoel te beheersen, delen we van jongs af aan alles in in categorieën en structuren.

Deze structuren helpen ons bij het overleven en ons succesvol te kunnen manoeuvreren in de maatschappij.

Vanuit deze kennis van overleven is het dan ook niet zo gek dat we allemaal een bepaalde angst hebben voor veranderingen. De één heeft er meer last van dan de ander, maar toch: het is er.

Onze overlevingsstrategiën zijn misschien niet meer toepasbaar in de nieuwe situatie.

 

Flexibiliteit

Veranderingen zijn er in onze hedendaagse, snelle maatschappij constant. Veranderingen raken ons dagelijks leven en werk.

Soms gaat het geleidelijk en soms moeten bedrijven grote veranderingen doorvoeren om te overleven of de concurrentie bij te houden.

Bedrijven vragen daarom om “flexibel” personeel. In bijna alle vacatureteksten is dit woord terug te vinden.

Maar hoe kun je flexibel worden en blijven? Veranderingen als een spannende achtbaan ervaren in plaats van er niet in durven stappen?

Flexibiliteit kun je leren!

1. Stap bewust uit je comfortzone.

Door verandering word je bewust onbekwaam: dit is je eerste stap in het proces. Door uit je comfortzone te stappen en bewust onbekwaam te worden, komt de drang naar het vinden van een nieuwe passende manier van handelen.

2. Leer van je successen in verandering.

Juist doordat er dagelijks grotere en kleine veranderingen voorkomen, is er veel kans te oefenen. Ga kleine veranderingen niet uit de weg. Ga ze aan, verander mee en sta bewust stil bij je succes. Word bewust bekwaam!

3. Leer van mensen om je heen.

Zoek steun bij mensen om je heen. Praat over de verandering en hoe je erin staat. Zoek bijvoorbeeld die collega uit waarvan jij weet dat hij flexibel met verandering omgaat. Praat met hem, leer van hem.

4. Zoek naar de uitdaging in de verandering.

Een verandering is een goed moment jouw eigen krachten onder de loep te nemen. Misschien dat deze verandering jou de kans geeft je talenten in te zetten. Zoek naar de uitdaging in de verandering waarmee je jouw talenten kunt ontwikkelen en maak er jouw feestje van!

5. Stilstand is achteruitgang.

Word onbewust bekwaam in het aangaan van verandering door je mindset in te stellen op de positieve kant van de verandering en de mogelijkheden die veranderingen jou bieden. Laat juist het meeveren met verandering jouw  patroon worden!

 

En opeens lijken verandering niet meer zo erg. Zie je, had die Socrates toch gelijk!

 

Persoonlijk aan de slag met verandering? Of met je hele team?